Autoři a exponáty

Seznam autorů a exponátů na výstavě

Vířivka

Vířivka

Ondřej Smeykal

Vysoký sloup s mechanickým převodem je zakončen třemi rotačními kotouči, tvořícími při roztočení klikou barevné víry. Jeden hráč točí klikou, ostatní pozorují.

Sněhová královna

Sněhová královna

Maja Dvořáková

Animační točítka fungující na principu zoetropu.

Kuleta

Kuleta

Marianna Stránská

Kuličkový kinetický objekt.

Světelný hranol s jezdci

Světelný hranol s jezdci

Ondřej Smeykal

Návštěvník manipuluje s diodami uvnitř zrcadlového prostoru, pozoruje neustále vznikající a zanikající kaleidoskopické kompozice.

Duše plastu

Duše plastu

Ondřej Janoušek

Duše plastu je kouzlení se světlem, kdy plastové folie hýřící barvami vytváří v proudu polarizovaného světla fascinující, až hologramové struktury.

Křeslo mámení

Křeslo mámení

Petr Nikl

Optický objekt Petra Nikla. Otočné křeslo se zvětšovací čočkou. Objekt pro jednoho hráče.

Projekční kaleidoskop

Projekční kaleidoskop

Horizontální trojhranný kaleidoskop, nasávající do své zrcadlové optiky okolní děj a rozkládající ho do geometrického světelného labyrintu. Návštěvníci ovlivňují pohybem kliky jeho polohu, nastavení i obsah obrazových štěpení.

Qes kvintet

Qes kvintet

Jiří Konvrzek

Varhanní bicykl.

Periskop rybí oko

Periskop rybí oko

Ondřej Janoušek, Petr Nikl

Pohled z jiné úrovně je možné realizovat díky systému zrcadel, kovových plíšků a točící kličky.

Pavouk

Pavouk

Ondřej Smeykal

Diváci mohou sledovat a ovládat projekci pohyblivých autorských diapozitivů.

Rohovka

Rohovka

Petr Nikl

Soustava vodních čoček, umožňujících projektovat na vzdálenou stěnu doteky, stopy a záznamy návštěvníků.

Žaluzie

Žaluzie

Milan Cais

Kinetický zrcadlový objekt. Návštěvníci vytvářejí světelné kompozice na zdech prostoru, manipulují soustavou odrazových ploch na principu žaluzie.

Harfie

Harfie

Ondřej Puchta

Harfa se světelnými strunami.

Fontána libosti

Fontána libosti

Petr Lorenc

Fontána, zabudovaná v průhledném plexisklovém těle, měnící pootočením hrdla s proudem vody charakter rozstřikovaného gejzíru, modulovaném odlišnými tvary vodních bariér. Světelná stínohra stříkajících krůpějí, měnících svůj směr.

Zvonice

Zvonice

Jiří Konvrzek

Zvukový objekt ovládaný zvony k čištění odpadu. Hudebně mechanický objekt hracích píšťal ve tvaru stromu.

Magnetický stůl

Magnetický stůl

Ondřej Smeykal

Stůl se čtyřmi stanovišti s táhly, pro 1 až 4 účastníky, kteří táhly mohou vlivem magnetismu manipulovat s předměty na ploše stolu. Desku stolu tvoří zrcadlo a průběh manipulace se po nasvícení lampami promítá na strop galerijního prostoru.

Světelná hlava

Světelná hlava

Petr Nikl

Objekt, fungující na principu kamery obskury. Nafouklý balón se třemi "oky", zachycujícími na svých matnicích zvětšenou tvář návštěvníka, který vstoupí do laminátového vysvíceného jádra objektu. Vnitřní prostor jádra je určen pro jednu osobu.

Prodvafonie

Prodvafonie

Petr Korecký

Sofistikovaný, precizně vyrobený hudební nástroj pro dva hráče na principu xylofonu. Je vyroben ze vzácných dřevin a má pentatonické ladění s dvojitou stupnicí.

Barevné stíny

Barevné stíny

Ueli Seiler-Hugova

Světelná instalace tří základních barev.

Golem

Golem

Petr Nikl

Objekt ve tvaru dřevěného kulatého stolu s podsvícenou skleněnou pracovní plochou, rovnoměrně zasypanou jemným pískem. Rozhrnutím hladiny proniká pískem světlo a vytváří projekce na stěnách prostoru. Návštěvníci mohou vytvářet světelné obrazy, nápisy. Jemný zvuk pohybu písku po ploše je snímán a zesíleně reprodukován vestavěnými reproduktory.

Lavička na výsluní

Lavička na výsluní

Jiří Konvrzek

Šlapadlo mění mechanický pohyb ve zvuk, který může hráč ovládat rytmicky tlačítkem ventilu a otáčením kola věže vybírat harmonické nebo disharmonické souzvuky tónů.

Prizmatický hranol

Prizmatický hranol

Ueli Seiler-Hugova

Optický objekt funguje na principu lomu světla, které rozkládá do barevných spekter. Z čelního pohledu umožňuje rovněž kaleidoskopický efekt. Je určen pro 10 pozorovatelů. Akvárium ve tvaru trojbokého kónického hranolu, kterým je možné pootáčet kolem jeho horizontální osy. Akvárium tvoří plexisklo naplněné vodou ukotvené na kovovém stojanu.

Maják

Maják

Ondřej Janoušek

Světelná prostorová vířivka, která v temném prostoru vytváří tajuplnou atmosféru za pomoci světelných paprsků.

Na severní pól

Na severní pól

Vladimír Beran a žáci ZUŠ Police nad Metují

Model vzducholodi, která v minulém století dosáhla severního pólu, je zajímavý především tím, že je to jediná létající vzducholoď těžší než vzduch. Návštěvníci jí v letu mohou pomoci stejně, jako tomu bylo při skutečných startech - lanem spuštěným od přídě. Ale opatrně, se vzducholoděmi se nesmí drncat, aby se posádce nerozlil čaj.

Kaleidoskop

Kaleidoskop

Petr Lorenc

Horizontální trojhranný kaleidoskop, nasávající do své zrcadlové opasky okolní děj a rozkládající ho do geometrického světelného labyrintu. Návštěvníci ovlivňují pohybem kliky jeho polohu, nastavení i obsah obrazových štěpení.

Oko - kamera obskura

Oko - kamera obskura

Petr Nikl a Petr Lorenc

Černá dutá nafukovací koule o průměru necelých čtyř metrů připomíná bulvu oka. Má dva vstupy a je určená až pro čtyři diváky. Vnitřní prostor funguje na principu kamery obscury, opatřené čočkou. Na kulaté míse-sítnici oka mohou sledovat návštěvníci světelné odrazy reality, na kterou objekt směřuje. Objekt je určen pro tři hráče.

Zrdcadlový sloup

Zrdcadlový sloup

Ondřej Smeykal

Sloup, který nabízí různými průhledy překvapivou vizuální komunikaci. Vertikální konstrukce ze zrcadel, která umožňuje různými průhledy sledovat fenomén mnohočetného řazení odrazu viděného.

Přízemní periskop

Přízemní periskop

Petr Nikl

Pojízdná přízemní pozorovatelna. Pohled od podlahy do prostoru je umožněn díky systému zrcadel uvnitř hledítka.

Kalimba 1

Kalimba 1

Milan Cais

Dřevěná kalimba 1. Dutá ozvučnice je opatřena sestavami ocelových pružných jazýčků a tyčinek, rozechvívaných prsty. V kalimbě je zabudován činel.

Kalimba 2

Kalimba 2

Milan Cais

Dřevěná kalimba 2. Dutá ozvučnice je opatřena sestavami ocelových pružných jazýčků a tyčinek, rozechvívaných prsty.

Zvonící koule

Zvonící koule

Čestmín Suška

Ocelová prořezaná koule, rezonující pod údery dřívek táhlým zvonivým zvukem. Objekt pro jednoho hráče.

Obrázek není k dispozici.

Hrací tubusy

Martin Janíček

Kolekce papírových tubusů na rámu. Tubusy se dají rozezvučet údery rukou.

Trifon

Trifon

Petr Korecký

Velká marimba. Perkusní nástroj ze dřeva a oceli, laděný v pentatonice G dur, určený ke společné hře tří hráčů.

Slunečnice

Slunečnice

Ondřej Smeykal

Slunečnice je 3,5 m vysoký sloup s kaskádou mosazných trub a trubek, jež se navzájem proplétají. Připomíná zvukový periskop. Slunečnice nasává otvory zvuk do hlavního sloupu, návštěvníci mohou sami vytvářet zvukovou hmotu nebo naopak poslouchat z nitra sloupu, jak si slunečnice poradila s množstvím hluku, ruchu, které do sloupu z tub a hadic přicházejí.

Zrdcadlo

Zrdcadlo

Petr Nikl

Vypouklé silniční oko.

Repetitor

Repetitor

Quido Sen

Uvnitř plechové roury je zabudován mikrofon, elektronika a reproduktor. Roura reaguje na okolí, sbírá zvuky, útržky hovorů a v nepravidelných intervalech je opakuje.

Citera

Citera

Petr Nikl

Komunikační box pro dva hlasy a piano. Dřevěný nástroj se dvěma otvory, určený pro vsunutí hlavy, v jehož dutině se skrývá koncertní piano s nezatlumenými strunami. Objekt pro dva hráče.

Balafon

Balafon

Ondřej Janoušek

Kovový hudební nástroj z rodiny jazýčkových nástrojů, obecně nazývaných hank drumy a vycházejících z dřevěných štěrbinových bubnů používaných přírodními národy napříč světem.

Krystalíza

Krystalíza

Petr Nikl, Ondřej Janoušek, Dušan Váňa a spol.

Termitiště nekonečných proměn neboli nepřeberné množství stavebního materiálu, který vybízí k tvořivosti.

Znějící židle

Znějící židle

Michael Delia

Strunné hudební nástroje.

Ucho

Ucho

Ondřej Smeykal

Akustický stan, do nějž ústí soubor trubicových zvukovodů, svedených z okolních ochozů, či propojujících některé z dalších objektů. Hlavní těleso hlasové komunikační zóny. Vnitřní prostor je určen k odposlechu i odpovědím. Plášť je černý, neprůhledný. Objekt pro jednoho hráče.

Mluvící květina

Mluvící květina

Jaroslav Kořán

Z dřevěné podesty rostoucí trs kovových poklic, určených k jemné bicí hře metličkami. Nástroj pro jednoho hráče.

Chřestící tubus

Chřestící tubus

Ondřej Smeykal

Přesýpací válec, roztáčený návštěvníky kolem vlastní osy, po obou stranách zakončený troubami z heligónů. Tubus vydává výrazný chřestivý šum.

Orloj snivců

Orloj snivců

Jaroslav Kořán

Melodicko rytmický nástroj sestavený z kovových desek, tyčí a jiného kovového materiálu.

Motýl zpěvavý

Motýl zpěvavý

Luboš Fidler

Klávesový nástroj, jehož pianová mechanika rozeznívá sestavu hliníkových tyčí. Dociluje vibrace vysokých alikvotních tónin. Nástroj pro jednoho hráče.

OD 1. KVĚTNA 2014 SE MŮŽETE TĚŠIT NA UKÁZKU PLAY NA ZÁMKU V ADRŠPACHU

SENSORIUM

SENSORIUM

Oldřich Hozman, Jiří Wald

VODNÍ ZVON

VODNÍ ZVON

Christof Grosse

OTISKY

OTISKY

Klára Ottová

BAREVNÉ KRUHY

BAREVNÉ KRUHY

Ulli Seiler-Hugová